Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
im. Świętokrzyskich Partyzantów AK